Category Archives: Tiếng Nhật

DANH SÁCH CÁC KHOA KHÁM BỆNH TRONG BỆNH VIỆN

Ở các bài trước Sempai tiếp sức Kohai đã giới thiệu các bài viết về Quy trình đi khám lần đầu ở bệnh viện, Tên các loại thuốc trong tiếng Nhật. Tiếp theo loạt bài về sức khỏe hôm nay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học tiếng nhật qua hình ảnh, Sức khoẻ, Tiếng Nhật, Đời sống | %(count) bình luận

TÊN GỌI CÁC LOẠI THUỐC TRONG TIẾNG NHẬT

Hiệu thuốc thường được phân loại thành từng khu có kèm biển gắn tên gọi của loại thuốc. Biết được những từ này sẽ giúp bạn tìm được khu bán thuốc mình cần dễ dàng hơn. Tham khảo: QUY TRÌNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học tiếng nhật qua hình ảnh, Sức khoẻ, Tiếng Nhật, Đời sống | 2 phản hồi

Học tiếng Nhật qua hình ảnh – 野菜

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Học tiếng Nhật qua hình ảnh – 道具

Đăng tải tại Học tiếng nhật qua hình ảnh, Tiếng Nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Học tiếng Nhật qua hình ảnh – 色

Đăng tải tại Học tiếng nhật qua hình ảnh, Tiếng Nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Học tiếng Nhật qua hình ảnh – 海の生き物

Đăng tải tại Học tiếng nhật qua hình ảnh, Tiếng Nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Học tiếng Nhật qua hình ảnh – 気持ち

Đăng tải tại Học tiếng nhật qua hình ảnh, Tiếng Nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?