Category Archives: JLPT – EJU

KỲ THI DU HỌC SINH NHẬT BẢN EJU

Kỳ thi du học sinh Nhật Bản là kỳ thi để đánh giá lực học cơ bản và năng lực tiếng Nhật dành cho những sinh viên muốn học tại các trường đại học Nhật Bản. Không cần phải đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học tập - thi cử, JLPT - EJU | Bạn nghĩ gì về bài viết này?